مشتری می توانید با ورود به پنل کاربری سامانه شاپینگ از قسمت ( تیکت ) شکایت خود را با واحد پشتیبانی مطرح نماید. پس از ارجاع به کارتابل مربوطه شکایت پیگیری و پاسخی مناسب به مشتری ارسال می گردد.

در صورت لزوم مستقیما با وی تماس حاصل شده و نتایج پیگیری به وی اعلام می گردد